Logo

Sprzedaż komór mroźniczych, chłodniczych, szokowego mrożenia i schładzania oraz urządzeń rozmrażających i wygrzewających, dojrzewalni mięsa i wędlin. Zakres temp. -45°C do +60°C


tel. 0048 22 877 41 17

Wyszukiwarka komór:

Arrows
zamow

Komory chłodnicze vs kontenery morskie

Poznaj różnice pomiędzy komorami chłodniczymi, oferowanymi przed Dawsonrentals Polska Sp. z.o.o., a dostępnymi na rynku kontenerami morskimi. Nasze komory spełniają wymogi sanitarne i weterynaryjne są zgodne z normami HCCP, BRC  i GMP, posiadają znak CE w przeciwieństwie do zwykłych kontenerów oceanicznych.

 

Obejrzyj film i zobacz różnice pomiędzy komorą chłdoniczą a kontenerem. Kliknij

 

 
Cechy Konstrukcyjne 
Komór chłodniczych
Ecobox i Superbox
Cechy Konstrukcyjne
Kontenerów Morskich
Wady
Kontenerów Morskich
Alarm w razie przypadkowego zamknięcia się we wnętrzu komory, jak również mechanizmem umożliwiającym natychmiastowe otwarcie drzwi od środka. Posiada własne źródło zasilania. Fluorescencyjne oznaczenie gałki awaryjnego otwierania drzwi oraz włącznika światła. Drzwi mogą być otwarte wyłącznie od strony zewnętrznej. Stwarza to śmiertelne niebezpieczeństwo dla użytkownika Gorsze warunki obsługi - otwarte drzwi podczas pracy wewnątrz kontenera sprawiają, że temperatura, w jakiej przechowywane są produkty wzrasta, co z kolei powoduje większe zużycie energii
Alarm wystąpienia braku zasilania urządzenia. Alarm zbyt wysokiej temperatury. Systemy te posiadają własne źródło zasilania. Niezależna sygnalizacja alarmowa dźwiękowa(syrena) i świetlna. Brak systemów alarmowych Stwarza niebezpieczeństwo zarwano dla produktu jak i użytkownika
Drzwi wyposażone w podgrzewane uszczelki, zamontowane w podgrzewanych ościeżnicach (podwójne taśmy grzewcze), podgrzewana również wewnętrzna krawędź drugiego skrzydła drzwi – zapobiega to przymarzaniu drzwi do ościeżnicy, a także obydwu skrzydeł drzwi wzajemnie do siebie. Brak systemu podgrzewania drzwi kontenera Trudności z otwarciem drzwi spowodowane ich przymarzaniem do obudowy
Podłoga wykonana z antypoślizgowego tworzywa, łatwego w czyszczeniu i odpornego na zdzieranie. Umożliwia to  wygodny załadunek oraz czyszczenie. Podłoga o nierównej powierzchni z licznymi zagłębieniami (T-section floor) Trudności z czyszczeniem podłogi oraz jej słabe właściwości izolacyjne
Monitoring temperatury operacyjnej oraz parametrów pracy komory. Zapis co 1-60 min.; zapis temperatur każdej doby w oddzielnym rekordzie; natychmiastowy wydruk dowolnego rekordu; zachowanie w pamięci danych z ostatnich 12 miesięcy. Termograf  zamontowany w hermetycznej skrzynce. Posiada własne źródło zasilania.
Brak czujnika kontroli temperatury
oraz
Brak urządzenia rejestrującego proces pracy kontenera
Brak pewności przechowywania produktów i towarów w odpowiedniej temperaturze
oraz
Brak możliwości automatycznego nadzoru nad pracą kontenera. Nie są przystosowane do przechowywania w warunkach kontrolowanych.
Ściany boczne wykonane są z jednorodnych paneli w technologii laminatu GRP. Grubość warstwy izolacyjnej od 110-175mm Ściany wykonane z wielu połączonych ze sobą elementów. Grubość izolacji 60-80mm. Większe zużycie energii wynikające z dużo niższych właściwości izolacyjnych paneli i ich połączeń. Przemarzanie ścian oraz zdecydowanie gorsze warunki higieniczne i sanitarne.
Białe, gładkie wewnętrzne ściany, osadzone w specjalnej wytrzymałej ramie. Łatwe utrzymanie czystości. Stalowe ściany z widocznymi spawami
Złe warunki sanitarne. 
Powierzchnie trudne do umycia, ryzyko namnażania drobnoustrojów.
Bardzo dobre właściwości izolacyjne komory – możliwość uzyskania dowolnej temperatury przechowalniczej z zakresu 
od -30⁰C do +60⁰C.
Złe właściwości izolacyjne (wysokie współczynniki przewodzenia ciepła) Wyższe koszty użytkowania, wynikające z zwiększonego zapotrzebowania na energię; mała elastyczność temperatur pracy.
Wewnętrzne oświetlenie całej komory (300 lux) oraz oświetlenie awaryjne (w przypadku braku zasilania) Brak oświetlenia lub oświetlenie tylko jednej strony kontenera. Gorsze warunki załadunku i rozładunku towarów i produktów.
Wejście do komory wyposażone w foliowe kurtyny ochronne. Brak kurtyn ochronnych. Zwiększony napływ powietrza atmosferycznego do kontenera, co przekłada się na wzrost temperatury wewnątrz urządzenia.
Dodatkowe elementy wyposażenia komory: platforma wjazdowa, platforma nośna (opcjonalnie), haki, szyny. Brak wyposażenia dodatkowego Gorsze warunki załadunku i rozładunku kontenera.
Bardziej ekonomiczne wymiary wewnętrzne
(3 palety na szerokość)
Standardowe wymiary kontenera – 2,20 m Możliwość ustawienia tylko dwóch palet na szerokość.
Możliwość kontrolowania wilgotności powietrza wewnątrz komory dzięki dodatkowemu modułowi osuszaczy.
(Oprócz zagwarantowania właściwego poziomu wilgotności, zabezpiecza również opakowania np. tekturowe przed utratą kształtu, wytrzymałości)
Brak możliwości kontrolowania wilgotności wewnątrz komory Brak tej opcji naraża na odkształcenie opakowań. Kontenery nie są przystosowane do przechowywania w warunkach kontrolowanych.
Spełniają wymogi sanitarne i weterynaryjne władz polskich i Unii Europejskiej.  Zgodna z normami HACCP, BRC i GMP. Posiada znak CE.  Bezpieczna dla produktu, użytkownika i środowiska. Brak certyfikatu, nie spełniają norm sanitarnych, weterynaryjnych oraz bezpieczeństwa. Niebezpieczna dla produktu, użytkownika i środowiska
6 specjalnych zapobiegających zamarzaniu zawiasów drzwi; łatwy system otwarcia drzwi. Doskonale wyizolowane drzwi. Zwykłe zawiasy Przymarzanie drzwi. Problemy z załadunkiem i rozładunkiem produktu.
Dwa odpływy wody umieszone w pobliżu drzwi, przy krawędziach ścian bocznych wyposażone w korki i system rynien odprowadzających wodę na zewnątrz – umożliwiające odprowadzenie wody podczas mycia komory wewnątrz. Brak odprowadzeń wody
Ryzyko migracji wody opadowej do wnętrza kontenerów morskich, zaleganie wody dookoła wejścia.
Brak możliwości mycia kontenera wewnątrz, a szczególnie brak odprowadzenia wody i zanieczyszczeń na zewnątrz.
Wewnątrz komory masywne stalowe odboje zabezpieczające przed uszkodzeniem parownik oraz pozostałe elementy układu chłodniczego Brak tych zabezpieczeń Wysokie ryzyko uszkodzenia
Jeden lub dwa niezależne układy chłodnicze. Duża moc chłodzenia.
W skład niektórych układów chłodniczych wchodzą dwie sprężarki co gwarantuje bezpieczeństwo pracy, jak również pozwala na oszczędność energii elektrycznej
 i znacząco zmniejsza emisję hałasu (poniżej 55 dB).
Nowoczesne układy chłodnicze, sterowane elektronicznie
Jeden układ chłodniczy, zazwyczaj starej generacji o małej wydajności, dużym ryzyku awarii i wysokiej emisji hałasu W przypadku awarii układu chłodniczego kontenera ryzyko zniszczenia towaru.
Szeroki zakres temperatur przechowywania -30ºC do +25ºC.
Możliwość montażu dodatkowych modułów dzięki którym możliwe jest zastosowanie ich jako dojrzewalni owoców , serów, dojrzewalni mięsa i wędlin, podtrzymywania produktów w formie płynnej np. czekolady.
Mały zakres temperatur. Brak możliwości kontrolowania parametrów temperaturowych Kontenery nie są przystosowane do przechowywania w warunkach kontrolowanych

Komora vs kontener

sprawdź różnice

więcej informacji

Oferta sprzedaży

Komory szokowego mrożenia i schładzania ISOBlast, przeznaczone są do procesu szybkiego i kontrolowanego zamrażania ( od 2-25 ton/24h) lub schładzania(od 10-200ton/24h).

chlodnia
więcej informacji

Oferta sprzedaży

Komory mroźnicze Superbox to najwyższej jakości magazyny chłodniczo-mroźnicze mogące pomieścić od 12 do 44 palet. Zakres temp. od -30°C do +60°C. Najwyższa światowa jakość.

kontener
więcej informacji

Oferta sprzedaży

Komory chłodniczo-mroźnicze Ecobox to magazyny chłodnicze mogące pomieścić od 10 do 27 palet. Zakres temp. -25C do +30C. Posiadają system monitoringu i rejestracji temperatury.

Product
więcej informacji